เงื่อนไขการเข้าร่วมโปรแกรม
STARTER PROGRAM
INTENSIVE PROGRAM
สุขภาพ
ปัญหาสุขภาพที่ไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้
 1. โรคเบาหวานประเภทที่ 1 (ตับอ่อนสร้างฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ)
 2. โรคข้อต่างๆที่ทำให้ไม่สามารถออกกำลังกายได้
 3. ท่านที่อยู่ระหว่างพักรักษา หรือต้องได้รับคำแนะนำพิเศษจากแพทย์ เช่น หลังผ่าตัด ห้ามออกแรงมาก เป็นต้น
 4. ท่านที่มีอาการผิดปกติของตับ ไต หัวใจ
อาหาร

สามารถทานหรือทำอาหารได้ตามที่ทาง PlanForFIT แนะนำเท่านั้น

สามารถทำอาหารหรือมีคนเตรียมการให้ได้ปริมาณสารอาหารตามที่ทาง PlanForFIT แนะนำได้ครบทุกมื้อ (โดยจะแนะนำเป็นปริมาณ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมันที่ให้านต่อวัน ส่วนเมนูที่จะทำนั้น ตามแต่สะดวกผู้สมัคร)

ออกกำลังกาย
ออกกำลังกายแบบ Weight Training, Body Weight, Circuit หรือคาร์ดิโอ อย่างต่ำสัปดาห์ละ 3 วัน (จะเข้าฟิตเนส/เล่นที่บ้านแบบมีอุปกรณ์หรือไม่ก็ได้) ให้ครบตามเวลาที่กำหนดอาไว้ (ไม่ขาดหรือไม่เกินกว่าที่โปรแกรมแนะนำ)
 • ออกกำลังกายแบบ Weight Training, Body Weight อย่างต่ำสัปดาห์ละ 3 วัน (จะเข้าฟิตเนส/เล่นที่บ้านแบบมีอุปกรณ์หรือไม่ก็ได้)
 • คาร์ดิโอรือเบิร์นให้ครบตามเวลาที่กำหนดเอาไว้ (ไม่ขาดหรือไม่เกินกว่าที่โปรแกรมแนะนำ)
โปรแกรม
 • สามารถส่งการบ้านอย่าน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ผ่านระบบ Trainee Tracker โดยสรุปโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และการออกกำลังกาย ซึ่งเมื่อเข้าโปรแกรม 60 Day จะมีบอกวิธีใช้อีกครั้งผ่าน Facebook Group
 • ช่วงระหว่างที่อยู่ในโปรแกรม 60 Day จะต้องปฏิบัติตามโปรแกรมที่ PlanforFit แนะนำเท่านั้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ท่านคาดหวัง
 • โปรแกรมจะเริ่มและจบตามกำหนดการที่ได้แจ้งไว้ ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงใดใดได้ไม่ว่ากรณีใดใดก็ตาม
การคืนเงิน
หากชำระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้กับผู้ที่ทำตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนดไว้แต่น้ำหนักไม่ลดเท่านั้น นอกเหนือจากนี้ทางบริษัทฯจะไม่คืนค่าเข้าร่วมโปรแกรม ไม่ว่ากรณีใดใดทั้งสิ้น   อ่าน เงื่อนไขการคืนเงิน
อื่นๆ
 • ไม่ใช้ยา สารกระตุ้น หรืออาหารเสริมใดใดที่เกี่ยวกับการลดน้ำหนัก ระหว่างที่อยู่ในโปรแกรม (สำหรับอาหารเสริมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการลดน้ำหนัก เช่น เวย์โปรตีน หรือวิตามิน สามารถทานได้ปกติ)
 • ไม่มีสังกัดหรือทีมใดใด
 • โปรแกรมจะเริ่มและจบตามกำหนดการ และทีมงานสงวนสิทธิ์การเลื่อนรุ่น ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
STARTER PROGRAM
สุขภาพ
ปัญหาสุขภาพที่ไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้
 1. โรคเบาหวานประเภทที่ 1 (ตับอ่อนสร้างฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ)
 2. โรคข้อต่างๆที่ทำให้ไม่สามารถออกกำลังกายได้
 3. ท่านที่อยู่ระหว่างพักรักษา หรือต้องได้รับคำแนะนำพิเศษจากแพทย์ เช่น หลังผ่าตัด ห้ามออกแรงมาก เป็นต้น
 4. ท่านที่มีอาการผิดปกติของตับ ไต หัวใจ
อาหาร
สามารถทานหรือทำอาหารได้ตามที่ทาง PlanForfit แนะนำเท่านั้น
ออกกำลังกาย
 • ออกกำลังกายแบบ Weight Training, Body Weight อย่างต่ำสัปดาห์ละ 3 วัน (จะเข้าฟิตเนส/เล่นที่บ้านแบบมีอุปกรณ์หรือไม่ก็ได้)
 • คาร์ดิโอรือเบิร์นให้ครบตามเวลาที่กำหนดเอาไว้ (ไม่ขาดหรือไม่เกินกว่าที่โปรแกรมแนะนำ)
โปรแกรม
 • สามารถส่งการบ้านอย่าน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ผ่านระบบ Trainee Tracker โดยสรุปโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และการออกกำลังกาย ซึ่งเมื่อเข้าโปรแกรม 60 Day จะมีบอกวิธีใช้อีกครั้งผ่าน Facebook Group
 • ช่วงระหว่างที่อยู่ในโปรแกรม 60 Day จะต้องปฏิบัติตามโปรแกรมที่ PlanforFit แนะนำเท่านั้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ท่านคาดหวัง
 • โปรแกรมจะเริ่มและจบตามกำหนดการที่ได้แจ้งไว้ ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงใดใดได้ไม่ว่ากรณีใดใดก็ตาม
การคืนเงิน
หากชำระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้กับผู้ที่ทำตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนดไว้แต่น้ำหนักไม่ลดเท่านั้น นอกเหนือจากนี้ทางบริษัทฯจะไม่คืนค่าเข้าร่วมโปรแกรม ไม่ว่ากรณีใดใดทั้งสิ้น   อ่าน เงื่อนไขการคืนเงิน
อื่นๆ
 • ไม่ใช้ยา สารกระตุ้น หรืออาหารเสริมใดใดที่เกี่ยวกับการลดน้ำหนัก ระหว่างที่อยู่ในโปรแกรม (สำหรับอาหารเสริมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการลดน้ำหนัก เช่น เวย์โปรตีน หรือวิตามิน สามารถทานได้ปกติ)
 • ไม่มีสังกัดหรือทีมใดใด
INTENSIVE PROGRAM
สุขภาพ
ปัญหาสุขภาพที่ไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้
 1. โรคเบาหวานประเภทที่ 1 (ตับอ่อนสร้างฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ)
 2. โรคข้อต่างๆที่ทำให้ไม่สามารถออกกำลังกายได้
 3. ท่านที่อยู่ระหว่างพักรักษา หรือต้องได้รับคำแนะนำพิเศษจากแพทย์ เช่น หลังผ่าตัด ห้ามออกแรงมาก เป็นต้น
 4. ท่านที่มีอาการผิดปกติของตับ ไต หัวใจ
อาหาร
สามารถทำอาหารหรือมีคนเตรียมการให้ได้ปริมาณสารอาหารตามที่ทาง PlanForfit แนะนำได้ครบทุกมื้อ (โดยจะแนะนำเป็นปริมาณ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมันที่ให้านต่อวัน ส่วนเมนูที่จะทำนั้น ตามแต่สะดวกผู้สมัคร)
ออกกำลังกาย
 • ออกกำลังกายแบบ Weight Training, Body Weight อย่างต่ำสัปดาห์ละ 3 วัน (จะเข้าฟิตเนส/เล่นที่บ้านแบบมีอุปกรณ์หรือไม่ก็ได้)
 • คาร์ดิโอรือเบิร์นให้ครบตามเวลาที่กำหนดเอาไว้ (ไม่ขาดหรือไม่เกินกว่าที่โปรแกรมแนะนำ)
โปรแกรม
 • สามารถส่งการบ้านอย่าน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ผ่านระบบ Trainee Tracker โดยสรุปโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และการออกกำลังกาย ซึ่งเมื่อเข้าโปรแกรม 60 Day จะมีบอกวิธีใช้อีกครั้งผ่าน Facebook Group
 • ช่วงระหว่างที่อยู่ในโปรแกรม 60 Day จะต้องปฏิบัติตามโปรแกรมที่ PlanforFit แนะนำเท่านั้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ท่านคาดหวัง
 • โปรแกรมจะเริ่มและจบตามกำหนดการที่ได้แจ้งไว้ ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงใดใดได้ไม่ว่ากรณีใดใดก็ตาม
การคืนเงิน
หากชำระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้กับผู้ที่ทำตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนดไว้แต่น้ำหนักไม่ลดเท่านั้น นอกเหนือจากนี้ทางบริษัทฯจะไม่คืนค่าเข้าร่วมโปรแกรม ไม่ว่ากรณีใดใดทั้งสิ้น   อ่าน เงื่อนไขการคืนเงิน
อื่นๆ
 • ไม่ใช้ยา สารกระตุ้น หรืออาหารเสริมใดใดที่เกี่ยวกับการลดน้ำหนัก ระหว่างที่อยู่ในโปรแกรม (สำหรับอาหารเสริมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการลดน้ำหนัก เช่น เวย์โปรตีน หรือวิตามิน สามารถทานได้ปกติ)
 • ไม่มีสังกัดหรือทีมใดใด
เงื่อนไขการคืนเงินเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม
สำหรับ Intensive Program
 1. ทานอาหารตามที่ PlanforFit กำหนดให้ทุกมื้อ
 2. ออกกำลังกายครบตามกำหนด
 3. ส่งประเมินผลภายในวันอังคาร 12.00 น. ทุกสัปดาห์
 4. ตลอดระยะเวลาของโปรแกรม ขาดส่งการบ้านรวมไม่เกิน 3 วัน
* หากทำตามครบทั้ง 4 ข้อแล้ว ไม่สามารถลดน้ำหนักได้ ทาง PlanforFit ยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวน
สำหรับ Starter Program
 1. ทานอาหารตามที่ PlanforFit กำหนดให้ทุกมื้อ
 2. ออกกำลังกายครบตามกำหนด
 3. คาร์ดิโอครบตามที่โปรแกรมกำหนด้ทุกสัปดาห์
 4. ส่งประเมินผลภายในวันอังคาร 12.00 น. ทุกสัปดาห์
 5. ตลอดระยะเวลาของโปรแกรม ขาดส่งการบ้านรวมไม่เกิน 3 วัน
* หากทำตามครบทั้ง 4 ข้อแล้ว ไม่สามารถลดน้ำหนักได้ ทาง PlanforFit ยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวน

เราคือผู้นำด้านการออกกำลังกายออนไลน์
อันกับ 1 ในประเทศไทย การันตีด้วยลูกค้ากว่า 5,000 ราย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   Tel.  093-883-2339     60Days Challenge    @Planforfit    Messenger


2018 FitTogether Co.,Ltd. All Rights Reserved .