STARTER PROGRAM
ผลลัพธ์ที่คุณจะได้
– สมารถลด น้ำหนัก/ไขมัน/สัดส่วน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ได้ใน 60 วัน – ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถลด น้ำหนัก/ไขมัน/สัดส่วน ได้ตามที่คุณต้องการ
เหมาะสำหรับ
– ผู้ที่ต้องการลด น้ำหนัก/ไขมัน/สัดส่วน แย่างถูกต้องและเห็นผลใน 60 วัน – ผู้ที่ต้องการเพิ่มกล้ามเนื้ออย่างถูกต้อง ปละเห็นผลในระยะยาว ตามแบบฉบับ PlanforFit
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม
– ควบคุมอาหารได้หรือทานอาหารได้ตามที่ทาง PlanforFit แนะนำกว่า 3,000 รายการเพื่อให้ได้สารอาหารที่ครบต่อวันตามที่ PlanforFit ออกแบบให้
การออกกำลังกาย
สามารถเลือกโปรแกรมออกกำลังกาย 1 ใน 3 รูปแบบามความสะดวกในแต่ละวัน 1. Weight Training + Cardio 2. Body Weight+ Cardio 3. Circuit Training
INTENSIVE PROGRAM
ผลลัพธ์ที่คุณจะได้
– รูปร่างเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ใชัดใน 90 วัน
– ด้วยโปรแกรมที่เข้มข้นและการดูแลจากทีมโค้ช
– ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ตามที่คุณต้องการ
เหมาะสำหรับ
– ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเพื่อลดไขมันหรือเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อ
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม
– ต้องสามารถทำ หรือเตรียมอาหารทานได้ทุกมื้อ เพื่อให้ได้สารอาหารครบต่อวันตามที่ PlanforFit ออกแบบให้
การออกกำลังกาย
ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของทีมโค้ชอย่างเคร่งครัด โดยสามารถเลือกได้ 1 ใน 2 รูปแบบตามความสะดวกในแต่ละวัน

1. Weight Training + Cardio
2. Body Weight+ Cardio อย่างใดอย่างหนึ่ง

เราคือผู้นำด้านการออกกำลังกายออนไลน์
อันกับ 1 ในประเทศไทย การันตีด้วยลูกค้ากว่า 5,000 ราย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   Tel.  093-883-2339     60Days Challenge    @Planforfit    Messenger


2018 FitTogether Co.,Ltd. All Rights Reserved .